Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Piang, Malaysia.
10.10.2020.

TAMAT.