E-Sastera Vaganza ASEAN

Penerbit: Gaksa Enterprise. Alamat: Jl. Gagunung, Kelurahan Bagendung, No. 12, Kota Cilegon, Banten, Indonesia. Kode pos 42419. Narahubung: +62896-0429-1819. Email: gaksaenterprise@gmail.com

7. Antologi GAKSA 2019 – Senarai Peserta

NOTA DARI ADMIN (15.02.2019):
Untuk melihat senarai terkini peserta bagi setiap volum: SILA KLIK ➡ SINI.

A: ANTOLOGI PUISI

50 orang penyair. Seorang penyair 10 puisi. Bayaran RM100 seorang. Jumlah buku yang diperoleh setiap orang ialah 10 naskhah. Tarikh tutup untuk mendaftar sebagai peserta ialah 1.03.2019.

B = Brunei Darussalam. I = Indonesia. M = Malaysia. S = Singapura. T = Thailand.

VOLUM 4: Pusaka Melaju

4.1. Irwan Abu Bakar. M. Puisi 10. RM100.

4.2. Yajuk. M. RM100.

4.3. Adyra Az-Zahra. M. Puisi 0. RM100.

4.4. Oui Sal. M. RM100. Puisi 10. Biodata. Foto.

4.5. JaBiT Abdul Aziz. B. RM100.

4.6. Mohamed Salleh Lamry (M. S .Rindu). M. Puisi 10. RM100.

4.7. Mohammad Rois Rinaldi. I.

4.8. Haji Mariat bin Haji Abdullah. B.

4.9. Cikseri Banang. M. RM100.

4.10. Muhammad Iqbal Alfahri. I. RM100.

KEMAS KINI (13.02.2019):

GAKSA-VOLUM 4-2019-ANTOLOGI PUISI

B – 3; I – 1; M – 5; S – 0; T – 1. Total = 10.
4.1. Phaosan Jehwae. T.
4.2. Yajuk. M. RM100.
4.3. Adyra Az-Zahra. M. Puisi 0. RM100.
4.4. Oui Sal. M. RM100. Puisi 10.
4.5. JaBiT Abdul Aziz. B. RM100.
4.6. Mohamed Salleh Lamry (M. S .Rindu). M. Puisi 10. RM100.
4.7. Mohammad Rois Rinaldi. I.
4.8. Haji Mariat bin Haji Abdullah. B.
4.9. Cikseri Banang. M. RM100.
4.10. Zefri Ariff. B.

VOLUM 5

5.1. CT Nurza. M. RM100.

5.2. Citranalis. M. RM100.

5.3. Tinta Hijau. B. RM104.65.

5.4. Mohamed Salleh Lamry (M.S. Rindu) (2). M. RM100.

5.5. Dudi Artha. I.

5.6. Ibnu Din Assingkiri. M.

5.7. Ahkarim. M.

5.8. Kartini Ayu Wahyuningsih. I.

5.9. Jolatif. B.

5.10. Hj. Kiflee Tarsad. B.

KEMAS KINI (13.02.2019):

GAKSA-2019-ANTOLOGI PUISI-VOLUM 5

B – 3; I – 1; M – 6; S – 0; T – 0. Total = 10.

5.1. CT Nurza. M. RM100.
5.2. Citranalis. M. RM100.
5.3. Tinta Hijau. B. RM104.65.
5.4. Mohamed Salleh Lamry (M.S. Rindu) (2). M. RM100.
5.5. Dudi Artha. I.
5.6. Ibnu Din Assingkiri. M.
5.7. Ahkarim. M.
5.8. Azmi Rahman. M.
5.9. Jolatif. B.
5.10. Hj. Kiflee Tarsad. B.

VOLUM 6

6.1. Iffa Aini Abd Hamid. M.

6.2. Rohani Din. S.

6.3. Sujata Wee. M. Puisi 10. RM100.

6.4. Abdullah Tahir. B.

6.5. Hj Mohamad bin Rajap @ Anjung Buana. B.

6.6. As Syramy. M.

6.7. CT Nurza (2). M.

6.8. Azmi Rahman. M.

6.9. Mokhtar Rahman. M.

6.10. Zefri Ariff. B.

KEMAS KINI (13.02.2019):

GAKSA-Volum 6-2019-ANTOLOGI PUISI

B – 2; I – 2; M – 5; S – 1; T – 0. Total = 10.

6.1. Iffa Aini Abd Hamid. M.
6.2. Rohani Din. S.
6.3. Sujata Wee. M. Puisi 10. RM100.
6.4. Abdullah Tahir. B.
6.5. Hj Mohamad bin Rajap @ Anjung Buana. B.
6.6. As Syramy. M.
6.7. CT Nurza (2). M.
6.8. Kartini Ayu Wahyuningsih. I.
6.9. Mokhtar Rahman. M.
6.10. Julia Asviana. I.

VOLUM 7

7.1. Suzana Jumadil. M.

7.2. nurFik. B.

7.3. Dino MN. B.

7.4. Julia Asviana. I.

7.5. Tunza. M.

7.6. Gabriel Kimjuan. M.

7.7. Pg. Hj. Shamsu bin Hj. Kadar. B.

7.8. Yasin Yesyen. M.

7.9. Rufaifa Abdullah. M.

7.10. Norshamsudin Yassin. B.

KEMAS KINI (13.02.2019):

GAKSA-Volum 7-2019-ANTOLOGI PUISI

B – 3; I – 1; M – 6; S – 0; T – 0. Total = 10.

7.1. Suzana Jumadil. M.
7.2. Irwan Abu Bakar. M. Puisi 10. RM100.
7.3. Dino MN. B.
7.4. Iqbal Alfahri. I.
7.5. Tunza. M.
7.6. Gabriel Kimjuan. M.
7.7. Pg. Hj. Shamsu bin Hj. Kadar. B.
7.8. Yasin Yesyen. M.
7.9. Mohd Rizon Juhari. M.
7.10. Norshamsudin Yassin. B.

VOLUM 8

8.1. Ilya Kablam. M.

8.2. Adi Swara. B.

8.3. Juilis Mokujal. M.

8.4. Noraini Omar. M.

8.5. Khair Man. M.

8.6. Rosmita S.Pd. I.

8.7. Rosnidar Ain. M.

8.8. Belum ada

8.9. Belum ada

8.10. Belum ada

KEMAS KINI (13.02.2019):

GAKSA-Volum 8-2019-ANTOLOGI PUISI

B – 2;  I – 1; M – 5; S – 0; T – 1. Total = 9.

8.1. Ilya Kablam. M.
8.2. Adi Swara. B.
8.3. Juilis Mokujal. M.
8.4. Noraini Omar. M.
8.5. Khair Man. M.
8.6. Rosmita S.Pd. I.
8.7. Rosnidar Ain. M.
8.8. Mahroso Doloh. T.
8.9. nurFik. B.
8.10. Rufaifa Abdullah. M.

B: ANTOLOGI CERPEN (Dikemaskinikan pada 9.10.2019)

11 orang peserta. Setiap peserta dihadkan kepada 10 halaman buku (3000 perkataan), dengan 1, 2, atau maksimum 3 buah cerpen.

BRUNEI DARUSSALAM

1.JaBiT Abdul Aziz
2. Firdaus HN

INDONESIA

3. Deby Rosselinni
4. Muhammad Rois Rinaldi
5. Mukti Jayaraksa.

MALAYSIA

6. Ahkarim
7. Irwan Abu Bakar.

SINGAPURA

8. Anie Din
9. Pasidah Rahmat

THAILAND

10. Mahroso Doloh
11. Phaosan Jehwae

TAMAT.

%d bloggers like this: