Oleh:

Zainal Abidin Lasim (Ibnu Lazim).
Malaysia.

TAMAT.