Oleh:

Paridah Ishak.
Malaysia.
17.01.2022

TAMAT.