Adalah kedamaian Rasul
ketika Kota mahu disanggah Quraisy
ketika Agama mahu diserang munafiqun
ketika risalah terhenti turun dari langit

Cucu-cucu itu
adalah pembawa makna
yang punya erti
bukan sekadar pewaris selepas kamu mati

Cucu-cucu itu
adalah Hasan-Husain.

Oleh:

Ahkarim
Pinggir Sungai Kuala Nerang, Qodah
231221

TAMAT.