Oleh:

Paridah Ishak.
Desa Melor, Selangor.
26.11.2021.

TAMAT.