Pasti ada khabar
gelap menyusur membawa cerita gelita.

Tetapi cerah di sisi
ada berita dibawa dewata
dunia tak akan kiamat.

Apabila lantera itu menyala lagi malam ini
mengajak bersolawat kepada Nabi
cahaya di sisi sepi.

Oleh:

Ahkarim
As-syajarah.. 201021

TAMAT.