Alhamdulillah. Sahabat kita Gabriel Kimjuan diberi Allah hidayah untuk bersama-sama kita di jalan Islam yang lurus.

Profil: Gabriel Kimjuan. Klik SINI.

TAMAT.