Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
02.06.2021.

TAMAT.