30/360 convention - PrepNuggets

Kautambah 6
kepada 30
menjadi ia
360.

Itu rahmat dari Yang Maha Kuasa
buat insan yang patuh berpuasa.

Ibadah kita hanya usaha
balasan untuknya
hadiah Maha Empunya
Allah yang Pemurah
lagi Berkuasa.

-IRWAN ABU BAKAR.
Kuala Lumpur, 19.05.2021.

TAMAT.