30/360 convention - PrepNuggets

Kautambah 6
kepada 30
menjadi ia
360.

Itu rahmat dari Yang Maha Kuasa
buat insan yang patuh berpuasa.

Ibadah kita hanya usaha
balasan untuknya
hadiah Maha Empunya
Allah yang Pemurah
lagi Berkuasa.

Oleh:

IRWAN ABU BAKAR.
Kuala Lumpur, 19.05.2021.

TAMAT.