kami generasi muda junglorong
berdiri menyangga langit
duduk dalam khidmat

bergerak kami, menjemput
cahaya-cahaya keberkahan yang runut
turun pelan-pelan di tanah kramat

tanah yang diberkahi
masyaikh-masyaikh yang memikat hati
tempat kami belajar becermin diri.

Oleh:

Moh. Ghufron Cholid.
Junglorong, 11 Maret 2021.

TAMAT.