Limau mandarin
sepi di sudut meja
raya PKP.

Oleh:

CT Nurza.
Malaysia.
11 Februari 2021.

TAMAT.