Oleh:

Ibnu Din Asingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.

TAMAT.