Banjir
pemberita
camera
mesti di sebelah
duit dan beras
segala bantuan
mesti menyerlah
oh bendera parti
mesti nampak megah.

Oleh:

AmirHamzah.
Ipoh, Perak.

TAMAT.