Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
17.01.2021.

TAMAT.