Takkan ada ucapkan selamat datang
di tempat walang itu
rombongan besar yang gagal
muncul dari liang-liang sukar.

Takkan ada ucapan selamat datang
siang malam dirangkul malang
kusut kacau balau
buruk berantakan
seburuk-buruk tempat pulang
Jahanam.

Oleh:

Jolatif.
Brunei Darussalam.
14.01.2021.

TAMAT.