xxxxx

KUMPULAN CERPEN

IRWAN ABU BAKAR

Penyapu lidi bertangkal berhulu | coconut leaf broom with handle | | Shopee  Malaysia

PENYAPU

eSastera Enterprise, 2020

xxxxx

KATA PENERBIT

xxxxx

CERPEN

KUMPULAN CERPEN IRWAN ABU BAKAR YANG TELAH TERSIAR DI MAJALAH E-SASTERA.NET.

JUDUL:
(1) Penulis Profesional. (2) Tuan Presiden. (3) Adat. (4) Penyapu Baharu Yang Rosak.

1.

PENULIS PROFESSIONAL

2.

TUAN PRESIDEN

3.

ADAT

4.

PENYAPU BAHARU YANG ROSAK

TAMAT.