Oleh:

Ahkarim.
Kuala Nerang, Kedah.
7.01.2021.

TAMAT.