keranda waktu diusung
perlahan-lahan ke usia kehidupan.
hari dan tempat bergantungan
memaut-maut rekahan hayat
sehingga semuanya merengkuh
makna kehidupan yang belum selesai sepenuhnya di meja waktu.

waktupun dilaluinya masa
: dengan senyap
: dengan harap
: dengan hakikat
kehidupan dipeluk erat
takkan tersisa tanggungjawab.

di meja Disember yang ramah
akan diakhirinya setelah dimulai.

Oleh:

Ghazali Sulong.
28 Disember 2020.

TAMAT.