Sambut tahun baru
Aksara kita
pun semakin
mereput.

Usia kita pun
semakin dekat
menghampiri
destini.

Lembaran bergulir
antara banjir
dan Corona
Cabaran.

Sonian, 6543.

Oleh:

Mazlihusma.
Kamardiri, 1.1.2021.

TAMAT.