Asin rasamu:
Titisan keringat para suhadak
Mempertahankan rantau ketuanan
Kepulauan Melayu dan Semenanjung
Hingga Segenting Kra
Tidak diizin setitis asinmu
Kepada asing.

Oleh:

ABHAM TR.
Kelantan, Malaysia.

TAMAT.