Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
19.12.2020.

TAMAT.