Oleh:

Oui bin Sal.
Tanah Merah, Kelantan, Malaysia.

TAMAT.