Oleh:

Gabriel Kimjuan.
Labuan, Malaysia.
10.11.2020.

TAMAT.