Oleh:

Inu Din Assingkiri.
Pulau Pinang Malaysia.
7.11.2020.

TAMAT.