Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
3.11.2020.

TAMAT.