Ketika angka dihitung
Ia terlihat mendaki
Tetapi sebenarnya menurun
Semakin meninggi
Kian rendah menghampiri
Ke dadanya tanah

Apapun kita punya
Tiada apa-apa
Melainkan jawapan

Oleh:

Seri Banang.
Johor, Malaysia.
23.10.2020.
Kumpulan Karya (Puisi): Klik SINI.

TAMAT.