Oleh:

Ibnu Din Assingkiri
Pulau Pinang, Malaysia.
24.10.2020.

TAMAT.