Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
2.11.2017.

TAMAT.