Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
14.10.2020.

TAMAT.

TAMAT.