Oleh:

Gabriel Kimjuan.
Labuan, Malaysia.
7.10.2020.

TAMAT.