(Anugerah Kekasih Ungu)

Oleh:

Gabriel Kimjuan.
Labuan, Malaysia.
29.09.2020.

TAMAT.