Oleh:

Sodagar Katcja.
01.10.2020.

KOMENTAR

Nur Firdaus Faris Fitri:
Membaca puisi nie
Aku ingin pulang berjumpa anak dan isteri
Biar kita masuk ke alam wuduk
Bersampan sejadah pusaka dari nenda kita
Kita berlayar di samudera air mata
Moga ada rehda-Nya dalam irama tasbih.

TAMAT.