Oleh:

Gabriel Kimjuan.
Labuan, Malaysia.
26.09.2020.

TAMAT.