Oleh:

Gabriel Kimjuan.
Labuan, MALAYSIA.
20.09.2020.

TAMAT.