Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
15.09.2020.

TAMAT.