Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
05.09.2020.

TAMAT.