Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
02.08.2020.

TAMAT.