Oleh:

Ibnu Din Asssingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
31.07.2020.

TAMAT.