Sampul Surat Vektor Ikon, Bentuk, Amplop, Sampul Surat Ikon Gambar ...

Marilah kita
jalan berpinpim tangan
saat rindu masih
basah dalam
kantung rajuk
pada mangkuk senja
yang kian melabuh
terimalah pemberian dariku
satu surat yang siap kau baca.

Oleh:

ADYRA AZ-ZAHRA.
Kuala Lumpur.
July 26 2020.

TAMAT.