Oleh:

Drama Penuh Hairan – e-Sastera.com

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
25.07.2020.

TAMAT.