Oleh:

Ghazali Sulong.
Rantau Panjang, Kelantan, Malaysia.
22.07.2020.

TAMAT.