Oleh:

Gabriel Kimjuan.
Labuan, Malaysia.
25.07.2020.

TAMAT.