Oleh:

Adyra Az-Zahara.
Kuala Lumpur.
10 Jun 2020.

TAMAT.