Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
10.07.2020.

TAMAT.