Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
5 Julai 2020.

TAMAT.