Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
27.06.2020.

TAMAT.