Oleh:

Ahkarim – Kedai e-Sastera.com

Ahkarim.
Kedah, Malaysia.
08 Jun 2020.

TAMAT.