Oleh:

Ibnu Din Assingkiri.
Pulau Pinang, Malaysia.
15 Jun 2020.

TAMAT.