Oleh:

Gabriel Kimjuan
Labuan, Malaysia.
5.04.2020.

TAMAT.